Registrácia na podporu audiovizuálneho priemyslu od KSK otvorená!

Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v Košickom kraji na základe všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o podpore audiovizuálneho priemyslu z 21. augusta 2023.

Na realizáciu filmového projektu, ktorý sa realizuje na území kraja poskytne KSK v roku 2024 finančné́ prostriedky formou spätnej dotácie vo výške 2% alebo 7% oprávnených výdavkov – teda výdavkov od dodávateľov služieb, autorov a umelcov z Košického kraja . Spätnú dotáciu vo výške 7% môžu získať filmové projekty, ktorých dej sa preukázateľne odohráva na území Košického kraja.

Žiadať o spätnú dotáciu v roku 2024 môžu žiadatelia, ktorí svoj projekt zaregistrujú.

Filmová kancelária registruje filmový́ projekt na základe žiadosti o registráciu filmového projektu.

Pre viac informácií kontaktujte projektového manažéra Filmovej kancelárie Košického kraja:
Jan Melikant
jan.melikant@vucke.sk
+421 905 881 359